Corporate Policies

Quality Management System

The Quality Management Policy is a document stating the Quality Objectives of an organisation. It should be formulated by Top Management with the support of Quality experts. The duties of all internal functions or departments to ensure that quality is met.

The Quality Management System of “Fominov Consulting” Limited Liability Company is based on the principles of quality management described in the international standard ISO 9000:2015 “Quality management systems – Basic provisions and vocabulary”. These are the following:
– customer orientation;
– leadership;
– involvement of people;
– process approach;
– improvement;
– making decisions based on facts;
– relationship management.

Please, find all the additional information in the attached file.

 

Keyfiyyəti İdarəetmə Siyasəti

Davranış Kodeksi və Biznes Etikası

“Fominov Konsalting” MMC yüksək etik standartlara və fəaliyyətimizi tənzimləyən bütün müvafiq qanun və qaydalara dair uzunmüddətli öhdəçilik daşıyır. Bu standartların qorunması heç vaxt günümüzün rəqabətcil və sürətlə dəyişən biznes mühitində olduğu qədər əhəmiyyətli olmamışdır. “Fominov Konsalting” şirkətinin əməkdaşları olaraq, sizdən etik davranış göstərməyiniz və işinizə aid olan siyasət və qanunlara riayət etməyiniz gözlənilir.

“Fominov Konsalting” şirkətinin Davranış Kodeksi və Biznes Etikası məcəlləsində təsvir olunan standartlar bizim etik biznes təcrübəmizə və qanun-qaydalara olan müvafiqliyimizə davamlı töhfəmizi əks etdirir. Məcəllə adi işçilərdən tutmuş rəhbər vəzifəli işçilər də daxil olmaqla hər kəsə aiddir. “Fominov Konsalting” şirkəti üçün çalışan heç kim bu Məcəllədə istisna təşkil etmir və vəzifəsindən, səlahiyyətlərindən asılı olmayaraq heç kimin sizdən bu Məcəlləni pozmağınızı tələb etmək hüququ yoxdur.

Müxtəlif şəraitlərdə doğru qərar qəbul etmək üçün Məcəlləyə istinad edə bilərsiz. Bununla belə, Məcəllə “Fominov Konsalting” şirkətinin əməkdaşı kimi qarşılaşa biləcəyəniz hər məsələni və ya vəziyyəti əhatə etmir. Davranışınıza nəzarət etmək, bu barədə məsul şəxsləri məlumatlandırmaq üçün Məcəllədən şirkətin siyasət təlimat və kitabçaları ilə birgə istifadə etməlisiz.

Hər hansı etik və ya qanun pozuntusunun baş verdiyinə əminsizsə, bu barədə rəhbərinizə və ya Məcəllədə göstərilən mənbələrdən istənilən birinə məlumat verməlisiz. Bizim siyasətimiz bu öhdəliyin icrasına görə sizə qarşı hər hansı bir formada təzyiq göstərilməsinin əleyhinədir və bunu qadağan edir.

«Fominov Consulting»’s success depends on your continued commitment to conducting yourself in an ethical and legally compliant manner.

Ticarət hədəflərimizin şəffaf reputasiya ilə əldə olunmasında göstərdiyiniz səylər üçün təşəkkür edirəm.

Hörmətlə,

 

Yuriy Fominov

Baş Direktor, Təsisçi

 

Davranış Kodeksi və Biznes Etikası

Health, Safety and Environment (HSE)

Safety is one of our core values and we are committed to keeping our employees, our customers and our communities safe. We provide our employees with a safe and healthy work environment through, among other things, world class training and monitoring programs that promote a culture of safety, teamwork and professionalism. Our employees make a personal commitment to safety, both at work and at home.

A Health and Safety Policy sets out your general approach to health and safety. It explains how you, as an employer, will manage health and safety in your business. It should clearly say who does what, when and how.

HSE Certificates

First Aid Certificates

Sustainability, Company Policy Statement

Fominov Consulting LLC is committed to promoting sustainability. Concern for the environment and promoting a broader sustainability agenda are integral to Fominov Consulting’s professional activities and the management of the organization. We aim to follow and to promote good sustainability practice, to reduce the environmental impacts of all our activities and to help our clients to do the same.

 

Sustainability, Company Policy Statement

AZ